HISTORIE
Schietsport Vereniging Vechtdal is voortgekomen uit het samengaan van Schietsport Vereniging Dalfsen en Schietsport Vereniging Zwolle. Schietsport Vereniging Dalfsen werd opgericht op 7 februari 1974. Er werd voor het eerst geschoten in het café "Wapen van Dalfsen". Hier moest men elke avond eerst de banen (zeven voor geweer en één voor pistool) opbouwen en aan het eind van de avond weer afbreken. Toen de huur in september werd opgezegd vond de schietvereniging onderdak in de "Eierhal" van de eieren- en foeragehandel van de Gebr. Mol aan de Wilhelminastraat. Omdat dit een tijdelijke oplossing was moest er wat anders bedacht worden. Eind 1976 werd met de hulp van de firma Ardesch uit Lemerleveld een noodlokaal gekocht uit Delden welke tussen de Eierhal en de noodslachting werd geplaatst. In dit noodlokaal was plaats voor zeven geweer en twee pistoolbanen en een gezellige kantine. Ook hier moesten we weg toen de gemeente besloot om daar de nieuwe brandweerkazerne en gemeentewerken te vestigen. Op sportpark "Gerner" kregen we een stuk grond waar we een nieuw gebouw op mochten zetten. Op 22 maart 1985 werd de nieuwe accommodatie geopend. Tien lucht- en vier kleinkaliber banen met een automatisch schijventransport voor tien meter. Er kon staand, knielend en liggend geschoten worden. Er kwam een verenigingscompetitie voor alle wapens waarmee binnen de regels van de "Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie" (Tegenwoordig: "Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie") geschoten mocht worden. Er werden klasserings-, districts- en open wedstrijden bij de vereniging georganiseerd.
In deze nieuwe accommodatie vond ook de Schietsport Vereniging Zwolle een onderdak. Deze vereniging werd opgericht op 1 januari 1900 en kwam voort uit de al eeuwen eerder bestaande stadsschutterij. Voor en na de Tweede Wereldoorlog schoot de Schietsport Vereniging Zwolle op de buitenbaan in Zwolle. Met de bouw van de nieuwe wijk Holtenbroek in de vijftiger jaren werd die baan gesloten. Tot in de zeventiger jaren werd uitsluitend met luchtwapens geschoten in een café. Toen dat café werd gesloten werd de vereniging slapend. In 1985 besloot een aantal Zwolse schutters die lid waren bij diverse vereniging elders, de Schietsport Vereniging Zwolle nieuw leven in te blazen. Er werd contact opgenomen met de toenmalige Schietsport Vereniging Dalfsen, die hun accommodatie vervolgens ook voor de Zwolse schutters beschikbaar stelde. Daarnaast werd gebruik gemaakt van verschillende militaire banen waar met groot kaliber wapens werd geschoten.
Door het sluiten van veel militaire banen werd de behoefte voor zowel de Schietsport Vereniging Dalfsen als Schietsport Vereniging Zwolle aan een eigen groot kaliber baan steeds groter. Daarom hebben de beide verenigingen besloten om samen op te gaan in een vereniging met een meer regionaal karakter. Omdat de verenigingen een behoorlijk bedrag aan spaargeld bezaten en dankzij subsidies van de Gemeenten Dalfsen en Zwolle werd het mogelijk de groot kaliber baan te bouwen als uitbreiding aan de reeds bestaande accommodatie te Dalfsen. Zo ontstond in 2002 de huidige Schietsport Vereniging Vechtdal.
Ter kennismaking met de schietsport zijn er aan het begin van een eventueel lidmaatschap twee lessen (één extra als u lid wordt) schietsportoriëntatie. U leert dan schieten met luchtgeweer en/of luchtpistool. Klein kaliber geweer en klein kaliber pistool kunnen volgen wanneer u voldoende progressie vertoont tijdens de lessen schietsportoriëntatie. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om op de schietbaan veilig om te gaan met wapens en munitie en heeft u een goede ondergrond voor verdere training. Na betaling van de contributie en het inschrijfgeld gaat het aspirant lidmaatschap in. Dit alles vastgelegd in de statuten van de Schietsport Vereniging Vechtdal verkrijgbaar bij het bestuur.